Εν μέσω των νέων συνθηκών που δημιουργεί ο σχηματισμός νέας κυβέρνηση με ευρύτερη στήριξη, αλλά και του αρνητικού κλίματος που δημιουργούν οι εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία, πραγματοποιείται την προσεχή Τρίτη 15 Νοεμβρίου, δημοπρασία των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το ποσό που ζητεί το υπουργείο Οικονομικών ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και με την αποδοχή των μη ανταγωνιστικών προσφορών, μπορεί να φτάσει σε 1,6 δισ.ευρώ ποσό με το οποίο θα ανανεωθούν τα έντοκα γραμμάτια ίσης διάρκειας που λήγουν.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την έκδοση και το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες. Άλλωστε ορισμένες τράπεζες άνοιξαν τον κύκλο της ενίσχυσης της ρευστότητά τους, από το νέο πακέτο των εγγυήσεων ύψους 30 δισ.ευρώ

Σε ό,τι αφορά στο επιτόκιο, οι τάσεις είναι ανοδικές. Άλλωστε στους τελευταίους μήνες ακολουθεί ανοδική πορεία, καθώς από 4,50% τον Αύγουστο, αυξήθηκε σε 4,56% το Σεπτέμβριο και σε 4,61% τον Οκτώβριο.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους.