Στην προετοιμασία του Δήμου Χανίων έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από φυσική καταστροφή, αποσκοπεί η μελέτη που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος τον εξοπλισμό για δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας, σκηνές και χημικές τουαλέτες αλλά και ενημερωτικές πινακίδες για τους χώρους καταφυγής σε περίπτωση σεισμού.

Η μελέτη, που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, έχει συνολικό προυπολογισμό 406.165 ευρώ και θα προωθηθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

Η πρόσφατη άσκηση «Ποσειδών» για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ένα τσουνάμι, όπως είχε δηλώσει και ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Καρούντζος, ανέδειξε το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων διάσωσης και των άλλων φορέων.

Μάλιστα ο κ.Καρούντζος είχε εκφράσει την πρόθεση να δημιουργηθεί μια ενιαία συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας για ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Δήμος Χανίων, ο οποίος προβλέπεται να συγκαλεί Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής σημαντικής κλίμακας, με στόχο τη διαχείριση της όλης κατάστασης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (όπως π.χ. αστυνομία και πυροσβεστική) δε διαθέτει ασύρματο αυτόνομο σύστημα επικοινωνίας στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο απαιτείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν πιθανότατα απενεργοποιούνται οι τηλεφωνικές γραμμές (σταθερές και κινητές) και το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, ο οποίος θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη επικοινωνία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων (αποκλειστικά) με άλλες υπηρεσίες, αλλά και τον συντονισμό των ενεργειών του ίδιου του προσωπικού του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με την μελέτη ο σχετικός εξοπλισμός θα κοστίσει 22.700 ευρώ.

Σκηνές – Χημικές τουαλέτεςΟ Δήμος Χανίων έχει ορίσει συγκεκριμένους χώρους καταφυγής και παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση σεισμού σε όλη του την έκταση. Επίσης, έχει καθορίσει ορισμένους χώρους καταυλισμού (π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης, Νοσοκομείο, κα.).

Όλοι αυτοί οι χώροι αναμένεται να επανελεγχθούν, προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά οι υποδομές που διαθέτουν (π.χ. παροχή νερού, αποχέτευση, κτλ.), καθώς και οι ελλείψεις που τυχόν παρουσιάζουν.

Όμως ο Δήμος Χανίων, αλλά και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δε διαθέτει ούτε σκηνές, ούτε κινητές (χημικές ή μη) τουαλέτες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αντιθέτως, και οι δύο φορείς βρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση από άλλους αρμόδιους φορείς εκτός Ν. Χανίων και ενδεχομένως και Κρήτης, με άγνωστες ουσιαστικά δυνατότητες κάλυψής τους.

Για τον σκοπό αυτό, η μελέτη προβλέπει, την προμήθεια, σε πρώτο στάδιο, 50 σκηνών χωρητικότητας έως 8 ατόμων καθώς επίσης και 25 φορητών τουαλετών, από τις οποίες οι 10 θα είναι χημικές και οι 5 ειδικές για ΑΜΕΑ.

Ο συνολικός προυπολογισμός για σκηνές και τουαλέτες ανέρχεται σε 228.165 ευρώ.

Ενημερωτικές πινακίδεςΤέλος η μελέτη προβλέπει και την προμήθεια και εγκατάσταση 93 νέων ενημερωτικών πινακίδων, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους χώρους καταφυγής και πρώτων βοηθειών και μάλιστα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

Να σημειωθεί πως οι νέες πινακίδες σχεδιάστηκαν από τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χανίων με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από εκείνες που είχαν τοποθετηθεί παλαιότερα και που είναι σχεδόν όλες κατεστραμμένες από βανδάλους.

Ο προυπολογισμός για τις πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε όλη την έκταση του νέου Δήμου Χανίων, αναλόγως με την πληθυσμιακή πυκνότητα, ανέρχεται σε 155.300 ευρώ.

Το σύνολο της μελέτης προυπολογισμού 406.165 ευρώ θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης, Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 53: Πρόληψη Κινδύνων.

Δείτε εδώ την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με τις τεχνικές λεπτομέρειες της μελέτης

Δείτε εδώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Flashnews