Τα εγκλήματα και τα αδικήματα κατά των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% από το 2009 ως το 2010, ενώ το ίδιο διάστημα, οι βιαιότητες-φυλετικές και θρησκευτικές-μειώθηκαν ή αυξήθηκανί ελάχιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του FBI.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως ο συνολικός αριθμός των βιαιοτήτων εναντίον μουσουλμάνων έφτασε τις 160 το 2010 από 107 που ήταν το 2009-αύξηση 49%. Οι πράξεις βίας εναντίον καθολικών αυξήθηκαν κατά 13% το ίδιο διάστημα, ενώ οι βιαιότητες εναντίον εβραίων μειώθηκαν κατά 4%. Συνολικά, τα εγκλήματα μίσους έφτασαν τα 6.628. Για το 47,3% των εγκλημάτων αυτών αιτία ήταν οι φυλετικές διαφορές και για το 20% οι θρησκευτικές διαφορές, σύμφωνα πάντα με το FBI.

"Μετά την πτώση το 2009, είναι ανησυχητικό να βλέπουμε πως τα εγκλήματα και τα αδικήματα αυτά αυξάνονται και πάλι, ειδικά εναντίον των μουσουλμάνων, που είναι ενδεικτικά", τονίσει η οργάνωση Human Rights First. "Η οργάνωση επισημαίνει πως οι βιαιότητες εναντίον των μουσουλμάνων, καθώς και όλες οι μορφές εγκλημάτων μίσους θα πρέπει να θεωρούνται ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων", υπογραμμίζει εκπρόσωπος της οργάνωσης και καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να σταματήσουν οι βιαιότητες αυτές.