Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαδικασία για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναθέτουν στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. την εκπόνηση σύνταξης δέκα (10) μελετών σε διάφορες ζώνες των Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης.

Όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 15/11/2011, στο πλαίσιο σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης το σχέδιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης θα υποβληθεί για έγκριση και ορισμό εκπροσώπων των εμπλεκομένων μερών στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανάθεσης της Σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει έξι μελέτες, που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τέσσερις, που αφορούν τον Δήμο Χανίων, προσεγγίζει τα 99.000 € εκ των οποίων τις 84.000 € διαθέτει ο Δήμος Χανίων από ιδίους πόρους και τις 15.000 € το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε η εκπόνησης μίας ακόμη μελέτης, που αφορά τη διαμόρφωση της Ακτής Τομπάζη και της Πλατείας Κατεχάκη.

«Με την παρουσία μας σήμερα εδώ επιβεβαιώνουμε για μία ακόμη φορά τη στενή συνεργασία του Δήμου Χανίων με το Γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Μιχάλη Ανδριανάκη, μια συνεργασία, η οποία έχει, άλλωστε, αναγνωριστεί και από μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού», επεσήμανε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Ο κ. Σκουλάκης αναφέρθηκε στα έργα, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. και τα οποία αφορούν την Παλιά Πόλη. Ειδικότερα ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε ότι:

Στις 6 Δεκεμβρίου 2011 δημοπρατείται το έργο «Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 7.600.000 €, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24 μήνες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2011 δημοπρατείται από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων» το ενταγμένο έργο «Κατασκευή Σύγχρονων Δικτύων υποδομής στο Κεντρικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών» συνολικού προϋπολογισμού 1.368.000 €, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 12 μήνες.

Μάλιστα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων» έχει ενταχθεί το έργο, που αφορά το Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης και πιο συγκεκριμένα τις συνοικίες του Τοπ – Χανά και της Εβραϊκής, με προϋπολογισμό 2.193.000 €.

 Για το συγκεκριμένο έργο αναμένεται η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η έγκριση διάθεσης πίστωσης, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης & Προϊστάμενος της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μιχάλης Ανδριανάκης, αναφέρθηκε στη δράση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τον Δήμο Χανίων, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, και του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής Ανάδειξης Οχυρώσεων Κρήτης και Προϊσταμένου της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μιχάλη Ανδριανάκη, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γαβριήλ Κουρής, ο Αντιδήμαρχος Χανίων & Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Νίκος Ξυνίδης, οι Αντιδήμαρχοι Χανίων Μανώλης Κεμεσίδης και Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Χανίων και της 28ης Ε.Β.Α.

Δείτε εδώ όλα τα έργα τα οποία περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση