Αύριο Τετάρτη 16/11/20111 και ώρα 11.30 π.μ υπογράφεται μεταξύ ΔΕΥΑΗ και της αναδόχου Κοινοπραξίας η σύμβαση του έργου:

« ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΟΗ)».

Η υπογραφή θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ ( Κ. Χατζηγεωργίου 2 ) στη Φοινικιά Ηρακλείου.