Με επιστολή προς τη ΔΕΗ, ο δήμος Σητείας ζητάει να μην προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε σπίτια, έως ότου η Δικαιοσύνη αποφανθεί για τη συνταγματική ισχύ του τέλους ακινήτων από το ΣτΕ.

Το κείμενο της επιστολής

Όπως είναι γνωστό με το ν. 4021/2011 ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών [Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε]. Μάλιστα, ρητώς χορηγείται το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να προβεί σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο, στο οποίο αφορά ο φόρος,χωρίς καμία διάκριση των πολιτών.

Επειδή ο Δήμος έχει γίνει δέκτης παραπόνων πολλών συμπολιτών μας και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες [ασθενείς ,ανήμποροι, άνεργοι ],οι οποίοι βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία καταβολής του πιο πάνω τέλους και επειδή η οποιαδήποτε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις ομάδες αυτές, είναι βέβαιο ότι θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους,ζητάμε να μη προβείτε,τουλάχιστον μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ,δεδομένου ότι στις 2-12-2011 συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης για την συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε καμία ενέργεια διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος των ακινήτων των δημοτών μας και ιδιαίτερα αυτών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος.