Ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες που ανήλθαν σε 125,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2011 η Marfin Investment Group (MIG), παρουσιάζοντας βελτίωση από τις συγκρίσιμες ζημίες 223,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η λογιστική απομείωση αξίας ενεργητικού.

Σε εταιρικό επίπεδο, οι ζημίες εννεάμηνου υπολογίζονται σε 6,6 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση του ομίλου υπολογίζεται σε 2 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει αξία 2,55 ανά μετοχή, παρά την έντονη πτώση της αγοράς. Τα ρευστά διαθέσιμα σε εταιρικό επίπεδο ανέρχονται σε 267,4 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος αναφέρει ενοποιημένες πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο 450,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 408,6 εκατ. ευρώ) και EBITDA του τρίτου τριμήνου στα 40,8 εκατ. ευρώ (αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 308% έναντι του προηγούμενου τριμήνου που ήταν 10 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν στα 110,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 73,5 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, αύξηση 49,8% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις εννεάμηνου 1.208,8 ευρώ σε σύγκριση με 1.355,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2010.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννεάμηνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της MIG κ. Διονύσης Μαλαματίνας, ανέφερε ότι «ο Όμιλος έχει δρομολογήσει διοικητικές αναδιαρθρώσεις σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής μας που επικεντρώνεται στον περιορισμό του κόστους και την επιστροφή στην κερδοφορία. Επιπλέον με την ολοκλήρωση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που ανακοινώθηκε την 1η Νοεμβρίου, ο όμιλος θα είναι τοποθετημένος έτσι ώστε να κατοχυρώσει την θέση του στην αγορά και να αξιοποιήσει τις σημαντικές παρουσιαζόμενες επενδυτικές ευκαιρίες».

«Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που ανακοινώθηκε με τον όμιλο Abu Dhabi/ Privinvest δείχνει εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του Ομίλου, την στρατηγική που έχει υιοθετηθεί και τις προοπτικές για το μέλλον. Ο νέος επενδυτής, μαζί με το Dubai Group καθώς και τους άλλους κύριους μετόχους του Ομίλου θα προσθέσουν σημαντική αξία στις προσπάθειες της MIG να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο ώστε να δημιουργηθεί μακροχρόνια αξία για όλους τους μετόχους μας» κατέληξε ο κ.Μαλαματίνας.


in.gr