Οι τράπεζες, πριν συμφωνήσουν, τελικώς, να συμμετάσχουν στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, που έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, είχαν “ταλαιπωρήσει” αρκετά το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και το ΤΕΜΠΜΕ, ξεκινώντας τη διαπραγμάτευση για τους όρους συμμετοχής τους από πολύ υψηλά επιτόκια στα δάνεια που θα χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους.

Αλλά και τώρα που έχει πια ξεκινήσει το πρόγραμμα  – από την 1η Φεβρουαρίου – τα προσκόμματα που φέρνουν στους πολίτες είναι αρκετά.

Για παράδειγμα, το protothema gr. έχει δεχτεί αρκετά e-mail και τηλεφωνήματα για περιπτώσεις κατά τις οποίες τραπεζικά καταστήματα ανά την Ελλάδα όχι μόνο χρησιμοποιούν τα κλασικό τραπεζικό κριτήριο της μη χορήγησης δανείων σε όσους είναι άνω των 71 ετών, αλλά και δεν δέχονται ούτε καν ως εγγυητές νεώτερους συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα με ικανοποιητικά εισοδήματα.

Μάλιστα, υπάρχουν περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι είναι ιδιοκτήτες σπιτιών που  πληρούν προϋποθέσεις για να ενταχθούν  στο πρόγραμμα , ωστόσο δεν γίνονται δεκτοί ως εγγυητές ενήλικοι συγγενείς  τους, ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς.

Επιπλέον, τράπεζες ζητούν μεταφορά καταθέσεων από άλλα τραπεζικά ιδρύματα για περιπτώσεις  δυνητικών δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα, τη στιγμή κατά την οποία το target group του προγράμματος είναι ακριβώς αυτές οι εισοδηματικές τάξεις.

Όλα αυτά τη στιγμή κατά την οποία σε μία από τις συμμετέχουσες τράπεζες το 30% των αιτήσεων για νέα δάνεια αφορά το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον και ενώ περίπου 41.000 πολίτες έχουν υποβάλει ερωτήσεις στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, στην οποία υπάρχουν 480 ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Όπως πληροφορείται  το protothema gr. , τα περιστατικά αυτά έχουν ήδη προκαλέσει την παρέμβαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος έχει δώσει σαφή εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να γίνονται δεκτοί οι εγγυητές. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατεύθυνση πρόκειται να αποτυπωθεί και σε υπουργική απόφαση, ενώ πρόκειται να συγκροτηθεί και ειδική ομάδα (task force) η οποία θα αναλάβει να δίνει λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στη διαδικασία τόσο σε σχέση με την εφαρμογή του Πολεοδομικού Κανονισμού όσο και με ζητήματα που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις πολεοδομιών που έχουν δρομολογηθεί από τον “Καλλικράτη”.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν  περισσότερους πολίτες να ενταχθούν  στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν  βελτιωθεί.

Πλέον η ανώτατη  επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται  σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα είναι τα εξής:

Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό  ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα  περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού  επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό  ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα  περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο  προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό  ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού  εισοδήματος 75.000 €.

Το κίνητρο  αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου  δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται  αλφαβητικά):

1. Alpha Bank

2. Εθνική Τράπεζα  της Ελλάδος Α.Ε.

3. Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε.

4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

Οι πολίτες  μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την  ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας  τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή  αίτησης.

Για τους πολίτες  που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  επιδοτείται 100% η διενέργεια της  ενεργειακής επιθεώρησης (προ και  μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).

Για την επιλογή  ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και  www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα  όσο και κατά την υλοποίηση  του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/.

protothema.gr