Σε στενό φορολογικό κλοιό βρίσκονται 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, καθώς πρέπει να εξοφλήσουν εφτά χαράτσια το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο ειδικό τέλος ακινήτων, τις έκτακτες εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος και το φόρο εισοδήματος προστίθενται άμεσα τα τέλη κυκλοφορίας, η περαίωση, το ΕΤΑΚ του 2009 και ο ΦΑΠ της διετίας 2010 - 2011.

Όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία, τα εφτά χαράτσια της εφορίας πρέπει να εξοφληθούν άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα ο προϋπολογισμός του 2011 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Υπό το φόβο αυτό, το οικονομικό επιτελείο διερευνά ακόμα και το ενδεχόμενο της χορήγησης φοροδανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα χαράτσια που πληρώνουν οι φορολογούμενοι είναι:

- Η ξεχασμένη τριπλή επιβάρυνση επί των ακινήτων.

- Το ειδικό τέλος ακίνητων μέσω της ΔΕΗ.

- Τα σημειώματα για την πληρωμή των αυξημένων τελών κυκλοφορίας 22 - 1.320 ευρώ από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

- Η πληρωμή του ετήσιου φόρου εισοδήματος, που προέκυψε από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

- Το πολυεκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει και την έκτακτη εισοδηματική εισφορά αλληλεγγύης 1-4% σε φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό) άνω των 12.000 ευρώ το 2010.

- Το πολυεκκαθαριστικό που περιλαμβάνει και το τέλος επιτηδεύματος, ειδικά για φέτος 300 ευρώ (του χρόνου αυξάνει στα 500 ευρώ ή 400 ευρώ για πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους), για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

- Τα σημειώματα της περαίωσης για το κλείσιμο περίπου 500.000 ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων για τις χρήσεις 2000 - 2009.