"Πρωταθλήτρια" στο επενδυτικό ενδιαφέρον αναδεικνύεται η Περιφέρεια της Κρήτης, αφού μαζί με την Κεντρική Μακεδονία κερδίζουν την προσοχή των επιχειρηματιών, που διαβλέπουν ότι υπάρχουν προοπτικές επένδυσης παρά το δυσμενές αρνητικό κλίμα. Συνολικά 14 επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, και για τους τέσσερις νομούς διεκδικούν την επιδότηση των σχεδίων τους, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ. Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης αφορούν στην υλοποίηση έργων στους κλάδους του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μεταποίησης, καθώς και της ανακύκλωσης υλικών.

Το προφίλ των επενδύσεων

Η "Ν.Κ." αποκαλύπτει σήμερα το προφίλ των επενδύσεων που διεκδικούν την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόμο. Για το νομό Ηρακλείου έχουν υποβληθεί πέντε επενδυτικά σχέδια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής και κατεδάφισης, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια που γίνεται, έστω και σε ιδιωτικό επίπεδο, για τη "φιλική" διάθεση και επεξεργασία των αδρανών υλικών που προέρχονται από πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες.

Η δεύτερη επένδυση που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι για τη δημιουργία μονάδας με αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, μετά τη ραγδαία ανάπτυξή τους. Οι υπόλοιπες τρεις επενδύσεις κινούνται σε γνώριμα αντικείμενα για τους Ηρακλειώτες επιχειρηματίες, όπως ο εκσυγχρονισμός θερμοκηπιακής εγκατάστασης, καθώς και η μετατροπή παραδοσιακού καταλύματος σε τουριστικό, ενώ μία ακόμη αφορά στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής μηχανημάτων.

Αντίστοιχος αριθμός επενδυτικών σχεδίων προωθείται και στο νομό Χανίων. Από τους πέντε φακέλους, οι δύο αφορούν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ενώ δύο ακόμη στον εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Στον πρωτογενή τομέα εντάσσεται, επίσης, και το επενδυτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί για τον εκσυγχρονισμό μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου.

Για το νομό Ρεθύμνου έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου και τη μετατροπή παραδοσιακού ξενώνα σε τουριστικό κατάλυμα. Τέλος, στο νομό Λασιθίου προωθείται ο εκσυγχρονισμός μονάδας πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και μιας ακόμη ξενοδοχειακής μονάδας.

Η διαδικασία

Σε όλη την Ελλάδα έχουν κατατεθεί συνολικά 179 προτάσεις. Από αυτές οι 92 έχουν υποβληθεί απευθείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - ενώ οι υπόλοιπες 87 στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης η Κρήτη κράτα τα σκήπτρα, αφού το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέρχεται από το νησί αγγίζει το 20% των κατατιθέμενων προτάσεων.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, που επιδοτούνται από 40 έως 60% του συνολικού τους προϋπολογισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η β' φάση της προκήρυξης των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προς υλοποίηση ιδιωτικών έργων ανέρχεται περίπου στα 854 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 1.590 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους και δεν "κοπούν" κατά τη διαδικασία ελέγχου. Από τα 179 σχέδια, τα 91 αφορούν στον κλάδο της μεταποίησης, τα 48 στον τομέα του τουρισμού, τα 16 στον πρωτογενή τομέα και τα 24 αφορούν σε υπηρεσίες. Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά πλαίσια, δηλαδή στους επόμενους τέσσερις μήνες.

 

Εφημερίδα "Νέα Κρήτη"