Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας απαγόρευσε προσωρινά στη ΔΕΗ να προβαίνει στην διακοπή παροχής ρεύματος για τη μη καταβολή του τέλους ακινήτων, λόγω ενός περιστατικού, κατά το οποίο το έκτακτο τέλος είχε υπολογιστεί με λανθασμένο τρόπο.

Ειδικότερα, η οικογένεια που έλαβε τον «φουσκωμένο» λογαριασμό της ΔΕΗ, επικαλέστηκε αδυναμία καταβολής του ποσού, καθώς είχε υπολογιστεί με λάθος τρόπο, τόσο σε σχέση με την τιμή ζώνης όσο και σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα. Εντούτοις, επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια, δήλωσε ότι αδυνατεί να καταβάλλει 2.235,60 ευρώ.

Το Πρωτοδικείο, με την προσωρινή διαταγή του, απαγόρευσε στην ΔΕΗ την διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη λήψη απόφασης επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «η απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), καθίσταται 'απόφαση - οδηγός' για την περαιτέρω εφαρμογή του Νόμου και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει την Πολιτεία στην ανάκληση, άλλως τροποποίηση αυτού».