Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε όλη την Κρήτη είχε ο Δήμος Ιεράπετρας στις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη που διεξήχθηκαν δωρεάν τον Οκτώβριο.

Περισσότεροι από 100 άνδρες ηλικίας 50-75 ετών του Δήμου Ιεράπετρας έκαναν την προληπτική εξέταση που διοργάνωσαν ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και σε συνεργασία με το Δίκτυο IATRICA.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συνέλεξαν οι διοργανωτές, η ανταπόκριση του ανδρικού πληθυσμού στο Δήμο Ιεράπετρας ήταν – σε απόλυτους αριθμούς – η μεγαλύτερη σε όλη την Κρήτη, ξεπερνώντας ακόμα και τη συμμετοχή στους πολυπληθέστερους Δήμους του νησιού.