Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην συνεδρίασή του στις 10/11/2011 αποφάσισε την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης.

Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑΗ κατέληξε στην παραπάνω απόφαση, αναγνωρίζοντας την αδυναμία δημοτών, για εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών αυτών.

Η ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί στα Γραφεία της Επιχείρησης, στην Φοινικιά (Κ. Χατζηγεωργίου 2).

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΟΦΕΙΛΗ               ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ              ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
150 - 200,00€             40%                                            2 ΔΟΣΕΙΣ
201 - 500,00 €            30%                                            3 ΔΟΣΕΙΣ
501 - 1000                  25%                                            5 ΔΟΣΕΙΣ
1001 - 1500                25%                                            7 ΔΟΣΕΙΣ
1501-2000                  20%                                           11 ΔΟΣΕΙΣ
2001-2500                  20%                                           14 ΔΟΣΕΙΣ
2501-3000                  20%                                           16 ΔΟΣΕΙΣ
3001- ΚΑΙ ΑΝΩ            20%                                           20 ΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

2 ΤΡΙΜΗΝΑ ΣΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΟΦΕΙΛΗ            ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ              ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΕΩΣ 1500               40%                                            3 ΔΟΣΕΙΣ
1501-3000              40%                                            5 ΔΟΣΕΙΣ
3001 ΚΑΙ ΑΝΩ         40%                                            6 ΔΟΣΕΙΣ