Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ένα νέο έργο στον τομέα της εκπαίδευσης με δικαιούχο το Δήμο Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 1.121.272,92 ευρώ.

Το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για 60 σχολεία (9 ειδικά σχολεία και 51 τμήματα ένταξης σχολείων) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης του Δήμου Ηρακλείου, μέσα από την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ειδικού εκπαιδευτικού τους ρόλου.

Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού για την κάλυψη των υποχρεώσεων των ειδικών σχολικών μονάδων, όπως αυτές απορρέουν από τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Συνοπτικά καλύπτει την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, εξοπλισμού επίπλων, εξοπλισμού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδειών και ψυχοκινητικής αγωγής, εξοπλισμού εκπαιδευτικών εργαστηρίων, παιδαγωγικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού.

Με το παρόν έργο προβλέπεται ότι θα καλυφθούν βασικές λειτουργικές ανάγκες των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης και θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία τους.