Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας, μια και απορροφά σημαντικά αυξανόμενη ποσότητα αποδεικνύεται η αχανής αγορά της Ρωσίας, τα τελευταία δυο χρόνια. Το πρώτο επτάμηνο του 2011 «έφυγαν» προς Ρωσία συνολικά 739 τόνοι ελαιολάδου, αποδεικνύοντας στην πράξη, ότι το θεαματικό αυτό «άνοιγμα» της εν λόγω αγοράς συνδέεται και με τη συστηματική, μεθοδική κι εντατική προσπάθεια προβολής και προώθησης του προϊόντος από τους εκπρόσωπους του κλάδου, που υλοποίησαν με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου και Ελιάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο εργασίας της υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά το 2010 σε παρθένο ελαιόλαδο (1.056 τόνοι) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 (459 τόνοι) ενώ για το 2011 απορρόφησε ήδη το πρώτο 7μηνο 739 τον.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη αξία, μια και η μέση τιμή εξαγωγής προς τη Ρωσία παραμένει σημαντικά αυξημένη σε σχέση με εκείνη άλλων χωρών.

Γενικότερα τώρα, στην Ελλάδα παρά το γεγονός της μικρής αύξησης που παρουσιάζεται σε σχέση με το 2010 οι μέσες τιμές παραγωγού διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το κόστος παραγωγής το οποίο συνεχώς αυξάνει αλλά και σε σχέση με τις τιμές που διαμορφώνονται στην Ιταλία όπως εξάλλου προαναφέραμε.

Οι τιμές παραγωγού στα μέσα Οκτωβρίου παρουσίασαν μικρή κάμψη σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές της χώρας μας σε παρθένα ελαιόλαδα κατά το πρώτο 7μηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο 7μηνο 2010 παρουσίασαν αύξηση κατά 7,7% φθάνοντας τους 42.000τον. περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. Ειδικότερα, σημαντική άνοδο, κατά 143% περίπου, παρουσιάζουν οι εξαγωγές ελαιόλαδου στη Κίνα, ενώ καταγράφεται αύξηση κατά 32% της εξαγόμενης ποσότητας προς την Ρωσία.

(paseges.gr)

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η αγορά της Ρωσίας, στο διάστημα της τελευταίας διετίας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας, μια και απορροφά σημαντικά αυξανόμενη ποσότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, οι εξαγωγές της Ελλάδας κατά το 2010 σε παρθένο ελαιόλαδο (1.056 τόνοι) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 (459 τόνοι) ενώ για το 2011 απορρόφησε ήδη το πρώτο 7μηνο 739τον. Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη αξία, μια και η μέση τιμή εξαγωγής προς τη Ρωσία παραμένει σημαντικά αυξημένη σε σχέση με εκείνη άλλων χωρών.

Το θεαματικό αυτό άνοιγμα της ρωσικής αγοράς στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της χώρας συνδέεται και με τη συστηματική, μεθοδική και εντατική προσπάθεια προβολής και προώθησης του προϊόντος από τους εκπρόσωπους του κλάδου, που υλοποίησαν με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) κατά τη διετία 2008-2010 ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, όπως αποδεικνύεται, πρόγραμμα.

Στην απόλυτα στοχευμένη προβολή και προώθηση του προϊόντος στις αναδυόμενες αγορές Ρωσίας και Κίνας οφείλεται να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να αξιοποιήσουν με επιτυχία την στροφή της αγοράς προς τα ποιοτικά προϊόντα, που όπως δείχνουν και οι πρόσφατες εξελίξεις αποκτά, ολοένα και περισσότερο, βαρύνοντα ρόλο στη διεθνή αγορά.