Προσωρινή άδεια διαμονής στη χώρα, για έξι μήνες, με δυνατότητα «ανανέωσης» επιπλέον ένα χρόνο, δίνει στους παράνομα διαμένοντες στην Ελλάδα μετανάστες, συνδέοντας την παραμονή τους στη χώρα με την απασχόληση, σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Παρακάμπτοντας έτσι τον δυσεφάρμοστο και δαιδαλώδη μεταναστευτικό νόμο, και με προφανή στόχο την αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισμών, το υπουργείο Εργασίας συνδέει την έκδοση άδειας παραμονής (προσωρινής) με την νομιμοποίηση της εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αναφέρεται ρητώς, ότι ο χρόνος παραμονής του μετανάστη που θα παραμείνει στη χώρα για το διάστημα της «προσωρινής άδειας» δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος απόκτησης άδειας διαμονής...

Επίσης, το μέτρο δεν αφορά το σύνολο των μεταναστών, αλλά τους εργαζόμενους σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες ή όσους απασχολούνται ως κατ’ οίκον αποκλειστικοί νοσοκόμοι ή οικιακοί βοηθοί, ή καθαριστές-καθαρίστριες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε έναν ή περισσότερους σταθερούς εργοδότες, τουλάχιστον κατά τον έναν, τελευταίο χρόνο.

Πρόκειται στην ουσία οι ειδικότητες για τις οποίες εφαρμόζεται, χωρίς όμως μεγάλη συμμετοχή, το εργόσημο. Εφόσον λοιπόν, δεν μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα των ταμείων -που λόγω ύφεσης, υψηλής ανεργίας και συνεχής μείωσης των εισοδημάτων, καταρρέουν- με τους νόμιμα διαμένοντες αλλά παράνομα εργαζόμενους μετανάστες, ρίχνουν τις ελπίδες τους στους παράνομα διαμένοντες εργαζόμενους.

Το σχέδιο νόμου, στο οποίο αναφέρθηκε την περασμένη Τετάρτη, από τη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης αναλύοντας τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης στον τομέα του, αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή κυρώσεων και μέτρων, κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

Το σχέδιο, που έχει περάσει από διαβούλευση, προβλέπει επίσης, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως αναφέρει το capital.gr, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους μετανάστες που απασχολούνται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, εφόσον συνδράμουν στην ποινική δίωξη των εργοδοτών.

Βάσει των διατάξεων του σχεδίου νόμου:


Α) έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 (με δυνατότητα παράτασης και εντός του 2013) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα και εργάζονται στο ελληνικό έδαφος, σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, ή ως κατ’ οίκον αποκλειστικοί νοσοκόμοι ή οικιακοί βοηθοί, ή καθαριστές – καθαρίστριες με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε έναν ή περισσότερους σταθερούς εργοδότες τουλάχιστον ένα χρόνο, μπορούν να εμφανισθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, στις αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών Αστυνομικές Αρχές, μαζί με τον εργοδότη τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των στοιχείων τους.

Οι αρχές, μετά από την καταγραφή των στοιχείων, εκδίδουν μεν απόφαση επιστροφής, δίνεται όμως περιθώριο 6 μηνών ώστε να αναχωρήσει οικειοθελώς ο μετανάστης. Κατά το 6μηνο αυτό, παρέχεται προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και πρόσβασης στην απασχόληση. Ο εργοδότης, απαλλάσσεται από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές καθώς και από την επιβολή κυρώσεων για την απασχόληση του παρανόμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας για το χρονικό διάστημα πριν από την καταγραφή του.

Αναλαμβάνει όμως, όλες τις απορρέουσες από την εργατική νομοθεσία υποχρεώσεις για το «νόμιμο» 6μηνο. Εκδίδεται ακόμη και προσωρινός αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) στο όνομά του.

Με τη λήξη του 6μηνου, ο αλλοδαπός οφείλει να αναχωρήσει οικειοθελώς από την Ελλάδα, ενώ αμέσως μετά, και το πολύ μέσα σε 30 ημέρες, ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτημα για προσωπική μετάκλησή του, ώστε να του παρέχει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 Έτσι, ο αλλοδαπός θα παίρνει, μετά τις σχετικές διαδικασίες, άδεια προσωρινής διαμονής ενός έτους, με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Το αντιφατικό σε αυτήν την ούτως ή άλλως ... παράδοξη διαδικασία είναι ότι ο χρόνος παραμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια, δεν προσμετράται για να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής.

Β) Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, και αυτό προκύπτει και από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτωση που ο παράνομα απασχολούμενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ότι αυτό γίνεται εξαιτίας απειλών του εργοδότη.

Γ) Κυρώνεται η κοινοτική οδηγία και απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, θεσμοθετούνται χρηματικές ποινές (έως 5.000 ευρώ για κάθε παράνομα εργαζόμενο) και ποινικές κυρώσεις προς τους εργοδότες που παρανομούν.

 Κάθε εργοδότης που απασχολεί παράνομα, παράνομα διαμένοντα μετανάστη, οφείλει επίσης, να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές (θεωρείται ότι το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ), αλλά και στο δημόσιο, κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε για νόμιμα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους.