Σειρά συναντήσεων  με τους εμπλεκόμενους σε θέματα παιδείας φορείς των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης αναμένεται να έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, κ. Απόστολος Κλινάκης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Κλινάκης θα ενημερωθεί αναλυτικά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι επισκέψεις του κ. Κλινάκη έχουν καθοριστεί ως εξής:

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης  Π/θμιας Εκπ/σης  Λασιθίου, συνάντηση με το Δ/ντη Π.Ε. Λασιθίου κ. Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ, τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Προσχολικής Αγωγής Λασιθίου. Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 μ. στο γραφείο της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης  Λασιθίου, συνάντηση με το Δ/ντη Δ.Ε. Λασιθίου κ. Τζώρτζη Νικόλαο και τους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Λασιθίου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης  Π/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης, συνάντηση με το Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης κ. Κοντογιάννη Ευστάθιο, τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Προσχολικής Αγωγής Ρεθύμνης. Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 στο γραφείο της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης συνάντηση με το Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης κ. Ταξάκη Ανδρέα και τους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Ρεθύμνης.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης  Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων, συνάντηση με το Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων κ. Ποντικάκη Ηλία, τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Προσχολικής Αγωγής Χανίων. Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 στο γραφείο της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων συνάντηση με το Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης κ. Κανδαράκη Ιωάννη και τους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. Ρεθύμνης.