Σε πώληση 70.000 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 574.958,10 ευρώ προχώρησε στις 9/2/2011 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι στην τράπεζα ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε