Από το δημοτικό σχολείο Αγίων Δέκα, ο Δήμαρχος Γορτύνας Ν. Σχοιναράκης, ξεκίνησε μια σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων που θα πραγματοποιήσει σε όλα τα σχολεία του Δήμου, προκειμένου να διερευνήσει από κοντά τις ανάγκες τους και να δρομολογήσει δράσεις για την ικανοποίησή τους.

Στην πρώτη αυτή επίσκεψη του Δημάρχου συμμετείχαν και μηχανικοί οι οποίοι κατέγραφαν τις κτιριακές ελλείψεις ενώ την ίδια ώρα η συνομιλία με διευθυντές και εκπαιδευτικούς ανέδειξε ευρύτερα προβλήματα του σχολείου.

Ο κ. Σχοιναράκης δεσμεύτηκε πως ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής.