Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων της χώρας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012, με στόχο τη μείωση του χρόνου τελωνισμού των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, ο οποίος μίλησε στο 32ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδας (ΟΕΤΕ), «ο εκσυγχρονισμός των τελωνείων της χώρας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέσα στο 2012»

Επίσης, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «αποδίδουμε, πράγματι, εμείς στο υπουργείο Οικονομικών μεγάλη σημασία καταρχήν στην απλοποίηση των μεθόδων εργασίας, καθώς και των τελωνειακών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του χρόνου τελωνισμού των εμπορευμάτων όσο και την αντιμετώπιση της μάστιγας του λαθρεμπορίου».

Παράλληλα, τόνισε πως ότι προωθούνται πολλά ακόμη από το υπουργείο, όπως:

-Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των πλοίων (AIS)
-Ολοκληρωμένα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας / ψηφιακής επαλήθευσης στα προϊόντα καπνού και στα αλκοολούχα ποτά
-Αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ για κάλυψη αναγκών ανίχνευσης καπνικών προϊόντων
-6 συστήματα X-RAY σταθερής θέσης για έλεγχο αποσκευών και δεμάτων
-Ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης καταγραφής οχημάτων για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, τα οποία θα εγκατασταθούν σε 8 Τελωνεία
-Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης βυτιοφόρων
-Πλοία δίωξης ΣΔΟΕ

Τέλος, ο κ. Οικονόμου, ανέφερε πως «στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το νέο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων (ICISNET), το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί από το επόμενο έτος. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού, σε συνδυασμό με τη θέσπιση των προβλεπόμενων από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα απλουστευμένων διαδικασιών θα επιφέρουν μια ουσιαστική ποιοτική αλλαγή στις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους εισαγωγείς και εξαγωγείς, όσο και προς τους παρεμβαίνοντες εκτελωνιστές».


newsbeast.gr