Τέλος στην αυθαίρετη χρήση των κοινόχρηστων χώρων με τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, πινακίδων κτλ. επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Αποκόρωνα με σχετική απόφαση του δημοτικού Σύμβουλίου.

Σύμφωνα με αυτή, ορίζεται περίοδο ανοχής έως την 30η Νοεμβρίου 2011 προκειμένου να προσέλθουν στο Δήμο επιχειρήσεις που αυθαιρετούσαν με αυτόν τον τρόπο και που μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογράψει συμφωνητικό.

Ο Δήμος προειδοποιεί όσους δεν ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόσκληση μέχρι τη δοθείσα ημερομηνία, ότι θα προχωρήσει στη βεβαίωση των αναλογούντων τελών προσαυξημένα εις τριπλούν, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος, το περασμένο καλοκαίρι προχώρησε στο «ξήλωμα» δεκάδων αυθαίρετων τραπεζοκαθισμάτων από παραλία της περιοχής, που περίοικος διατηρούσε παράνομα, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που του είχαν γίνει.