Την υλοποίηση του πρώτου αιολικού πάρκου για αυτοπαραγωγή και μάλιστα στον βιομηχανικό τομέα, σχεδιάζει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής περιφέρειας, με έδρα τη Κρήτη.

Ο συγκεκριμένος βιομηχανικός όμιλος σχεδιάζει την ανάπτυξη αιολικού πάρκου, η ενέργεια του οποίου δε θα πωλείται στο δίκτυο αλλά θα καταναλώνεται από το εργοστάσιο που είναι εγκατεστημένο στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Δηλαδή το πάρκο δε θα πληρώνεται για την παραγωγή του στην τιμή των ΑΠΕ που είναι σχετικά υψηλότερη αλλά η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται στην τιμή του βιομηχανικού ρεύματος που αγοράζει ο όμιλος από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί προτεραιότητα σε τέτοιου είδους έργα, παρά το γεγονός ότι – όπως τονίζουν πηγές της εταιρείας –θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας με παράλληλη μείωση του κόστους ενέργειας του συστήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας για κάθε 1 MW αυτοπαραγωγής η εθνική οικονομία θα κερδίζει 100,000 €/χρόνο σε σχέση με την ίδια ενέργεια που παράγεται και πωλείται στη ΔΕΗ από ανεξάρτητο παραγωγό.