Επιστήµονες του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που πραγματοποίησαν τη μελέτη, που δημοσιεύει το "Βήμα" της Κυριακής, παρατήρησαν ότι υπάρχει συσχέτιση αναπνευστικών νόσων σε παιδιά µε τους ρύπους που µπορεί να µεταφέρουν οι εργαζόµενες στη βιοµηχανική ζώνη της περιοχής µητέρες τους.

Ατµοσφαιρικοί ρύποι, βαρέα µέταλλα και άλλοι επιβαρυντικοί για την υγεία παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι µητέρες στον χώρο εργασίας τους µεταφέρονται µέσω των µαλλιών ή του ρουχισµού µε τη µορφή αιωρούµενων σωµατιδίων στο σπίτι και τους εισπνέουν τα παιδιά µε το µητρικό αγκάλιασµα.

Μεγαλύτερες πιθανότητες εκδήλωσης άσθματος

Η πιθανότητα τα παιδιά (ηλικίας 11 και 12 ετών) που διαµένουν µόνιµα στα Οινόφυτα να παρουσιάσουν ιστορικό βρογχικού άσθµατος, να πάρουν φάρµακα για άσθµα και να νοσηλευτούν λόγω ασθµατικής κρίσης είναι διπλάσια σε σχέση µε τα παιδιά που διαµένουν στην αγροτική περιοχή της Μακρακώµης.

Η αύξηση των αναπνευστικών προβληµάτων στα παιδιά των Οινοφύτων, σύµφωνα µε τους ειδικούς, οφείλεται στην έκθεσή τους στους ατµοσφαιρικούς ρυπαντές.

Η πιθανότητα ένα παιδί που διαµένει µόνιµα στην περιοχή των Οινοφύτων να παρουσιάζει ασθµατικά συµπτώµατα το τελευταίο έτος και να έχει λάβει αντιασθµατική αγωγή κατά τη διάρκεια της ζωής του βρέθηκε ότι ήταν δεκαπλάσια όταν η µητέρα του εργαζόταν σε βιοµηχανία σε σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι µητέρες ανέφεραν άλλου είδους απασχόληση.

Τα νεότερα αποτελέσµατα της επιδηµιολογικής µελέτης στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας δείχνουν ότι η πιθανότητα το παιδί να παρουσιάζει παθολογική καµπύλη σπιροµέτρησης (εξέταση της πνευµονικής λειτουργίας) όταν έστω και ένας εκ των γονέων του εργαζόταν σε βιοµηχανία βρέθηκε διπλάσια σε σύγκριση µε τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν εργάζονταν σε βιοµηχανία.

Διπλάσια τα αναπνευστικά

Στη µελέτη συµµετείχαν παιδιά της πέµπτης και έκτης τάξης (11 και 12 ετών) των δηµοτικών σχολείων Οινοφύτων και Μακρακώµης, τα οποία υποβλήθηκαν σε σπιροµέτρηση.

Επίσης, συµπληρώθηκε από τους γονείς ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την εµφάνιση στο παιδί αναπνευστικών και ασθµατικών συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς και κατά τους τελευταίους 12 µήνες.

Το ποσοστό των παιδιών που είχαν ιστορικό άσθµατος, έπαιρναν φάρµακα για το άσθµα και διέµεναν στα Οινόφυτα ήταν 17,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην αγροτική περιοχή της Μακρακώµης Φθιώτιδας ήταν 9,5%. Παροµοίως, 6,5% των παιδιών των Οινοφύτων είχαν νοσηλευτεί για κρίση άσθµατος έναντι 2,5% των παιδιών στη Μακρακώµη.

Οσον αφορά την εµφάνιση στο παιδί ασθµατικών συµπτωµάτων κατά τους τελευταίους 12 µήνες, το ποσοστό έφτανε το 11,3% στα Οινόφυτα και το 7,1% στη Μακρακώµη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα που αφορούν τους σπιροµετρικούς δείκτες και πιο συγκεκριµένα την καµπύλη σπιροµέτρησης των παιδιών.

Το ποσοστό των παιδιών µε παθολογική καµπύλη σπιροµέτρησης ήταν υπερδιπλάσιο στα Οινόφυτα σε σχέση µε τη Μακρακώµη, µια διαφορά στατιστικά σηµαντική.

Η µελέτη, υπό την επιστηµονική εποπτεία της καθηγήτριας Επιδηµιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κυρίας Αθηνάς Λινού, αποτελεί συνέχεια της επιδηµιολογικής έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών η οποία χρηµατοδοτήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Αποτέλεσε το αντικείµενο διδακτορικής διατριβής της ιατρού Ελένης Παπαδηµητρίου από την Α’ Παιδιατρική Πανεπιστηµιακή Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε διευθυντή τον καθηγητή κ. Γεώργιο Χρούσο.news247.gr