Εναλλακτική λύση για χιλιάδες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό δίνει το Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός, που πήρε παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου και επιδοτεί πλήθος επιχειρήσεων με ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 180.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν, να ενισχυθεί η ζήτηση και να συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια με γνώμονα την αξιοποίηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Για παράδειγμα μία ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να επιδοτηθεί για να δημιουργήσει μία παραδοσιακή ταβέρνα, ή στο πλαίσιο του προγράμματος θα μπορούσε να διαμορφώσει πχ ένα παλαιό οινοποιείο που υπάρχει στο οικόπεδο του ξενοδοχείου σε χώρο γευσιγνωσίας στις τοπικές ποικιλίες κρασιού (γαστρονομικός τουρισμός).

Επίσης σε μία ξενοδοχειακή μονάδα μπορούν να κατασκευαστούν γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϋ κ.λ.π. έτσι ώστε να φιλοξενούνται αθλητικές ομάδες που θα προπονούνται στις εγκαταστάσεις αυτές και θα διαμένουν στο ξενοδοχείο για όσο διάστημα θα διαρκεί η προπόνηση.

Ακόμα ο επιχειρηματίας μπορεί να επιδοτηθεί για να ανακαινίσει ή να επεκτείνει την υπάρχουσα μονάδα.

Επίσης το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός, δίνει κίνητρα στους επιχειρηματίες που θέλουν να εντάξουν μέσα στον τουριστικό ιστό τα αγροκτήματα και τις φάρμες τους.

Η γαστρονομία και ο αθλητικός τουρισμός επίσης τυγχάνουν επιδότησης. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο έχει οριστεί στις 15.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 400.000 ευρώ.

Τα σχέδια επιδοτούνται σε ποσοστό από 40% έως 45% (το μέγιστο της επιδότησης αφορά επενδύσεις σε μικρά νησιά που έχουν ως 3.100 κατοίκους). Που σημαίνει ότι η κρατική επιδότηση μπορεί να φτάσει κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι τις 180.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και για αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια εφορία. Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα στο capital.gr,  η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί την τελευταία 3ετία από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

Η γκάμα των δαπανών που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι μεγάλη και ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

-Οτιδήποτε έχει να κάνει με εξοπλισμό πράσινων ενεργειών. Δηλαδή παρεμβάσεις που στοχεύουν στον περιορισμό της ρύπανσης, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων κ.λπ.

-Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών).

-Επένδυση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε λογισμικό, με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.

-Επιδοτείται επίσης η αγορά επίπλων και σκευών (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κ.λπ.) όπως και ο εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών.

-Ο εξοπλισμός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

-Ο εξοπλισμός για να διασφαλιστεί η πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εναλλακτική δραστηριότητα.

Επιδοτούνται σχέδια που αναβαθμίζουν κτιριακές εγκαταστάσεις, ή για τη διαμόρφωση χώρων (όπως πχ αναπαλαιώσεις, αποκαταστάσεις, χωρίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις κ.λπ.).

Η κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.