Απαντώντας στην Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Φ.Σαχινίδης, αναφέρει ότι :

"Για την εξασφάλιση πιστώσεων για πρόσθετες θέσεις έκτακτων διδασκόντων του Πανεπιστημίου κρήτη, σας πληροφορούμε ότι, όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΑΕΙ αντιμετωπίστηκαν θετικά από την Υπηρεσία μας.

Οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών αυτών έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του εν λόγω Υπουργείου.

Η διαχείριση των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων γίνεται από το Υπ.Παιδείας, το οποίο είναι και αρμόδιο να απαντήσει
".