Ενα στα δύο εξαγώγιμα προϊόντα παράγεται και φεύγει από την Αττική και ένα στα τέσσερα από την Κεντρική Μακεδονία. Τρόφιμα και βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες και κρητικό ελαιόλαδο είναι τα προϊόντα που μονοπωλούν τις εξαγωγές μας, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ημερησία".

Σύμφωνα με ε στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ), η περιφέρεια της Αττικής έχει το 48,8% των ελληνικών εξαγωγών ή σε απόλυτα μεγέθη 7 δισ. ευρώ. Οι κατηγορίες των προϊόντων που παράγονται και φεύγουν προς άλλες χώρες είναι μηχανήματα και υλικό μεταφορών, βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χημικά προϊόντα, ορυκτά, καύσιμα και λιπαντικά.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με μερίδιο εξαγωγών στο 23,9%, ήτοι 3,4 δισ. ευρώ. Τρόφιμα και ζωντανά ζώα, βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες, χημικά προϊόντα και συναφή, ορυκτά, καύσιμα και λιπαντικά, καθώς ποτά και καπνός είναι τα κύρια είδη που παράγουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας και τα προωθούν στο εξωτερικό.

Οι δύο περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας μετρούν μερίδιο από 5,2% στις εξαγωγές. Συγκεκριμένα εξάγονται βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες, τρόφιμα και ζώα ζωντανά, χημικά προϊόντα και συναφή, μηχανήματα και υλικό μεταφορών.

Η Θεσσαλία, αγροτική περιοχή, επιδίδεται στις εξαγωγές τροφίμων και ζωντανών ζώων, όμως και στα βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες. Ακολουθούν οι εξαγωγές πρώτων υλών μη εδώδιμων.

Τρόφιμα και ζωντανά ζώα, ορυκτά, καύσιμα και λιπαντικά, ποτά και καπνός αλλά και ελαιόλαδο είναι τα προϊόντα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και παράγουν στην Πελοπόννησο.

Ανεβαίνοντας ξανά προς τα βόρεια και συγκεκριμένα στην Ανατολική Μακεδονία, διαπιστώνεται ότι οι ακριτικές επιχειρήσεις εξάγουν βιομηχανικά είδη, τρόφιμα και ζωντανά ζώα, πρώτες ύλες μη εδώδιμες, ποτά και καπνό. Το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών είναι 4,2%. Δυτική Ελλάδα και Κρήτη κατέχουν σχεδόν το 5% των εξαγώγιμων προϊόντων. Η πρώτη περιφέρεια πουλά στο εξωτερικό τρόφιμα και ζωντανά ζώα, ελαιόλαδο, ποτά και καπνό. Η Κρήτη πρωτίστως εξάγει ελαιόλαδο, έπειτα τρόφιμα και ζωντανά ζώα, καθώς και χημικά προϊόντα. Η πλειονότητα των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας είναι βιομηχανικά είδη, τρόφιμα και ζωντανά ζώα.

Προϊόντα

Η Ηπειρος, κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή, εξάγει τρόφιμα και ζωντανά ζώα, όμως και χημικά προϊόντα, αλλά και βιομηχανικά είδη - πρώτες ύλες. Σε ό,τι αφορά τα νησιά, εκείνα της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου εξάγουν τρόφιμα, ποτά αλλά και πρώτες μη εδώδιμες ύλες. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στέλνουν στο εξωτερικό καύσιμα, λιπαντικά και ορυκτά, πρώτες μη εδώδιμες ύλες, χημικά προϊόντα και συναφή. Τα Ιόνια νησιά εξάγουν τρόφιμα, ελαιόλαδο και πρώτες μη εδώδιμες ύλες.

newsbomb.gr