Αντισυνταγματική είναι η διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987, που προβλέπει ότι η Ε.Ρ.Τ. απολαμβάνει των προνομίων του δημοσίου και κατά συνέπεια στους πιστωτές καταβάλλει τόκους υπερημερίας 6% όπως το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ιωάννης Τέντες, επισημαίνοντας πως η ΕΡΤ πρέπει να υπολογίζει τους τόκους των χρεών της με το τρέχον κάθε φορά επιτόκιο της αγοράς.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η επίμαχη διάταξη εφόσον δεν υφίσταται κάποιος λόγος δημοσίου συμφέροντος που να την καθιστά ανεκτή, είναι αντίθετη και στην ΕΣΔΑ, καθώς «ναι μεν η Ανώνυμη Εταιρεία Ε.Ρ.Τ. έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, πλην όμως ως Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δράση, συμμετέχοντας σε άλλες εταιρείες κ.λπ. όντας ισότιμη με όλες τις λοιπές Ανώνυμες Εταιρείες». Επομένως – τόνισε ο κ. Τέντες - «δεν δικαιολογείται η χορήγηση σε αυτήν οποιουδήποτε προνομίου που να την καθιστά προνομιούχα έναντι των άλλων Ανωνύμων Εταιρειών».

Για το θέμα αυτό η Ολομέλεια επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση της.

Απόφαση για Ο.Λ.Π

Με άλλη απόφασή του (117/2011), ο Άρειος Πάγος έκρινε πως ούτε ο Ο.Λ.Π. δικαιούται του προνομίου του 6%, για τον υπολογισμό των χρεών του. Με την απόφαση κρίθηκε ότι η σχετική πρόβλεψη είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς ο Ο.Λ.Π. είναι Ανώνυμη Εταιρεία, «λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσει και επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού έχει ως σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων, συνιστά θυγατρικές εταιρείες και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο λιμένα Πειραιώς κ.λπ. και είναι ισότιμη με κάθε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία».


protothema.gr