Με τα έσοδα του Δημοσίου να φτάνουν τα 4,1 δισ. ευρώ τον περασμένο μήνα και με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να αυξάνονται από τα 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 7,5 δισ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα βρέθηκαν και πάλι πάνω από το όριο ασφαλείας του 1 δισ. ευρώ.

 Μετά τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, όμως, αναμένεται να υποχωρήσουν στην κλίμακα των εκατομμυρίων.

Οι ανάγκες είναι:

Στις 16 Δεκεμβρίου θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν 2 δισ. ευρώ από λήξη εντόκων γραμματίων.

Στις 19 Δεκεμβρίου λήγουν ομόλογα ύψους 1,172 δισ. ευρώ.

Στις 22 Δεκεμβρίου λήγουν ομόλογα ύψους 979,6 εκατ. ευρώ.

Στις 23 Δεκεμβρίου θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν 2 δισ. ευρώ από λήξη εντόκων γραμματίων.

Αν η έκτη δόση -τουλάχιστον τα 5,8 δισ. ευρώ της συμμετοχής της Ε.Ε.- δεν έχει έρθει ως τότε, η μόνη λύση είναι η πολιτική απόφαση ετεροχρονισμού καταβολής των μισθών και του όποιου δώρου Χριστουγέννων έχει απομείνει, ώστε να μη βαρέσει κανόνι το ελληνικό δημόσιο.