Το υπο ανέγερση Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, επισκέφθηκε το πρωί ο Δήμαρχος κ.Γιάννης Κουράκης, όπου είχε συνεργασία  με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επιβλέποντες μηχανικοί, ανάδοχος του έργου, στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ, κ.α).

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες με στόχο να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε στις 15 Δεκεμβρίου να παραδοθούν για χρήση τα κτίρια Διοίκησης και ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων (250 θέσεων).

Ήδη ολοκληρώνονται οι εργασίες τοποθετήσεις των κουφωμάτων αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα καθώς και των κάγκελων. Επίσης ολοκληρώνονται οι δαπεδοστρώσεις του χώρου και οριοθετούνται τα πεζοδρόμια και ο περιβάλλον χώρος.

Αμέσως μετά επισκέφθηκε και τον χώρο των Τειχών απέναντι από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού και φυτεύσεων των πρανών.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Τειχών, για την πορεία των εργασιών καθώς και ότι στον χώρο θα φυτευτούν 14 Κουκουναριές και χιλιάδες θάμνοι (πικροφάνες , καρίσες, αρισμαρί).

Παράλληλα είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολίτες που επισκέπτονται στο χώρο.