Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας, τοποθετώντας την πλέον στην βαθμίδα «σταθερή» από «θετική», έπειτα από την επανεξέταση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών κινδύνων για την τουρκική οικονομία που διενήργησε.

Η βαθμίδα αξιολόγησης της τουρκικής πιστοληπτικής ικανότητας παρέμεινε BB+, πρόκειται δηλαδή για ομόλογα-σκουπίδια (junk) αν και πρόκειται για την υψηλότερη βαθμίδα των junk.

Ο υψηλότερος του αναμενόμενου ετήσιος πληθωρισμός και οι ανισορροπίες στο τουρκικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αιτίες, για τις οποίες ο Fitch μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Επιφυλάσσεται δε να επικαιροποιήσει την αξιολόγησή του «εάν αυτές οι μακροοικονομικές παράμετροι δεν έχουν βραχυπρόθεσμα δυσμενείς επιπτώσεις για την οικονομία» της Τουρκίας.

Η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε με 8,9% του ΑΕΠ το 2010 και το πρώτο τρίμηνο του 2011 αναπτύχτηκε με 11,6% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το δεύτερο τρίμηνο φέτος η ανάπτυξη υποχώρησε στο 8,8% και όλη η φετινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με ανάπτυξη 7,5% ως προς την προηγούμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Fitch.

Ο αμερικανικός οίκος περιγράφει την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας ως «οικονομία σε υπερθέρμανση».

Όμως το 2012 και το 2013 λόγω των προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας οι δυναμικοί αναπτυξιακοί ρυθμοί θα μετατραπούν σε ήπιους (2,2% και 4,5% αντίστοιχα) την ώρα που διορθώνονται και οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας, αποφαίνεται ο Fitch.


in.gr