Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Παπακωνσταντίνου κατέθεσε ο βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης με το αίτημα να εγκριθεί άμεσα η πολεοδομική μελέτη της Ν. Αλικαρνασσού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

 Όπως επισημαίνει ο κ. Παρασύρης στην ερώτησή του το σχέδιο πόλης της Άνω Αλικαρνασσού Ηρακλείου, δηλαδή της περιοχής νότια της εθνικής οδού προς την μεριά της Βιομηχανικής Περιοχής, ήταν από τα πρώτα σχέδια πόλης που προωθήθηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου.

Εντούτοις, όμως, τονίζει ο βουλευτής «η διαδικασία υλοποίησης έμεινε στάσιμη λόγω της γραφειοκρατίας. Η σχετική πολεοδομική μελέτη είχε κολλήσει επί μακρόν.

 Πρόσφατα, ωστόσο, μετά από 20 χρόνια από την έναρξη των διαδικασιών και 17 χρόνια από την πρώτη ανάρτηση του σχεδίου, η πολεοδομική μελέτη πέρασε επιτέλους από το τοπικό ΠΕ.ΧΩ. Στην συνέχεια θα αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να περάσει από τον κεντρικό ΣΧΟΠ και να εγκριθεί».

Ευλόγως, ωστόσο, τονίζει ο κ. Παρασύρης «ποικίλοι τοπικοί φορείς εκφράζουν την ανησυχία τους ,μην τυχόν και βαλτώσει η πολεοδομική μελέτη στο Υπουργείο όπως συνέβη άλλωστε με τις μελέτες των Βασιλειών και του Σκαλανίου».

 Κατόπιν τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εγκριθεί άμεσα η πολεοδομική μελέτη της Άνω Αλικαρνασσού Ηρακλείου;