Κονδύλια ύψους 35 εκ. ευρώ πρόκειται να εισρεύσουν και να ενισχύσουν την επόμενη τετραετία την οικονομία της Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ταμείου Jessica.

Xθές Τετάρτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Περιφερερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη υπέγραψε την σχετική σύμβαση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Π. Σακελλάρη ενώ στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Οι επενδύσεις στην Κρήτη, που είναι η πρώτη Περιφέρεια για την οποία υπογράφεται σύμβαση χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνουν έργα αστικής Ανάπτυξης στους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένες αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργασιών σχηματισμών υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα Ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κλπ.

Σημειώνεται πως από το δήμο Χανίων στόχος για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα είναι σειρά παρεμβάσεων στη Δημοτική Αγορά των Χανίων, ενώ ο δήμος Ρεθύμνου επιθυμεί ναχρηματοδοτηθέι μέσω του προγράμματος  το υπόγειο γκαράζ της πόλης.

Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν, επίσης, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Κρήτη καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο από την Περιφέρεια μας ξεκινάει η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Jessica» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και συμπλήρωσε : «Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα της Κρήτης ενώ θα δημιουργήσουν παράλληλα ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει η κοινωνία και ο τόπος».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι «Ξεκινάμε από την Κρήτη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica, που για μια ακόμη φορά δείχνει ότι διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να τραβήξουν μπροστά και να δώσουν νέα ώθηση, νέα πνοή στην αναπτυξιακή διαδικασία».

Για την εκτέλεση του προγράμματος και την απορρόφηση των κονδυλίων προϋπόθεση τα έργα να είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή να παράγουν έσοδα, έτσι ώστε να καλύπτουν τη λειτουργία τους μακροπρόθεσμα και να φέρουν πόρους στην Περιφέρεια, ώστε να υλοποιεί μελλοντικά αντίστοιχα έργα. Τα έργα αυτά προωθούν τη συνεργασία των ιδιωτών με το δημόσιο, αφού επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.

Στη συνάντηση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Παγγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παραβρέθηκαν  επίσης  ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Γ. Λεμπιδάκης, ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Κ. Παπαδόπουλος, και ο αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας Ν. Μυρτάκης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ JESSICA

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στην τρέχουσα όσο κυρίως στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προωθεί τη δημιουργία του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Δεδομένου ότι τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν με επιχορηγήσεις, η συνεισφορά των πόρων από ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης θα είναι ανακυκλώσιμη ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την “αειφορία” της επενδυτικής δραστηριότητας. Οι συνεισφορές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών προϊόντων τα οποία θα παρέχονται από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στους τελικούς δικαιούχους.

Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα.

Οι “κοινοί” πόροι του μηχανισμού θα προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να χρηματοδοτηθούν από πόρους του JESSICA είναι η Ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια, οι «Καθαρές» αστικές μεταφορές, οι Δημόσιες μεταφορές, οι Ποδηλατόδρομοι, οι Πολυτροπικές μεταφορές, η Αποκατάσταση “ιστορικών” κτιρίων, οι Xώροι στάθμευσης και πρασίνου, και η διαμόρφωση υποδομών δρόμων, τα Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας., οι Δράσεις οικολογικής καινοτομίας, καθώς και Δράσεις ανάπτυξης τοπικής καινοτομίας.