Μια απόφαση-βόμβα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανατρέπει τα δεδομένα στην αέναη μάχη των "πειρατών" με τις εταιρείες που προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα. Η εν λόγω απόφαση ενδέχεται να αποτελέσει πρόκριμα για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Όλα ξεκίνησαν το 2004, όταν ο βελγικός φορέας SABAM που εκπροσωπεί μουσικές εταιρείες προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του παρόχου Internet με την επωνυμία Scarlet, αξιώνοντας να απαγορευτεί η ανταλλαγή αρχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Πρωτοδίκως, ο SABAM δικαιώθηκε, η Scarlet όμως προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έκριναν τελικά ότι το φιλτράρισμα του περιεχομένου αντίκειται στη ντιρεκτίβα E-Commerce και άρα δε μπορεί να εφαρμοστεί. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι τέτοια μέτρα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ISPs, καθώς είναι υποχρεωμένοι να "εγκαταστήσουν σύνθετα, ακριβά και μόνιμα συστήματα με δικά τους έξοδα". Με άλλα λόγια, η εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης δεν επιτρέπει στην εκάστοτε εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες με τον τρόπο που αυτή επιθυμεί.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζει ότι οι providers υποχρεούνται να μπλοκάρουν συγκεκριμένα sites όταν υπάρχει απόφαση από εθνικό δικαστήριο, δε μπορούν να υποχρεωθούν, όμως, να παρακολουθούν την κίνηση των πελατών τους. Είναι σαφές ότι το Δικαστήριο επιχειρεί να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, οι οποίες πάντως είναι θετικές για τους "πειρατές" σε σύγκριση με την έως τώρα τάση για ολική απαγόρευση της παράνομης διακίνησης με κάθε μέσο.

 

(e-pcmag)