Πρόβλημα παχυσαρκίας αντιμετωπίζει το 17,6% των Ελλήνων και των Ελληνίδων, ηλικίας άνω των 18 ετών, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2008-2009.

Βάσει των στοιχείων αυτών, τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες εντοπίζονται στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών (32,4% των γυναικών και 25,8% των ανδρών), τη στιγμή που διαπιστώνεται πως η παχυσαρκία μειώνεται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό πως η παχυσαρκία αφορά το 25,2% των γυναικών και το 13,9% των ανδρών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όταν τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται στο 8,4% για τις γυναίκες και στο 13,9% για τους άνδρες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στην Ε.Ε. (διαθέσιμα στοιχεία υπήρξαν για 19 κράτη-μέλη), η παχυσαρκία κυμαίνεται μεταξύ του 8% και του 23,9%, με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας να καταγράφονται στη Ρουμανία (8% για τις γυναίκες και 7,6% για τους άνδρες) και τα υψηλότερα στη Μ. Βρετανία (23,9% για τις γυναίκες και 22,1% για τους άνδρες) και στη Μάλτα (21,1% για τις γυναίκες και 24,7% για τους άνδρες).