Πατέρας χωρισμένος με τρία παιδιά δικαιούται... επίδομα! Αυτή είναι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ. αριθμ. 371/2011).

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «κάθε διαζευγμένος πατέρας, ο οποίος έχει αναλάβει την επιμέλεια και των τριών, όλων εντός γάμου, παιδιών του με την ίδια σύζυγο, δικαιούται της χορήγησης του επιδόματος τρίτεκνης οικογένειας».

Αυτό θα χορηγείται ανεξαρτήτως του αν η πρώην σύζυγος του και μητέρα των παιδιών, συμβάλει στο κόστος διαβίωσης των παιδιών με την καταβολή μηναίου χρηματικού ποσού στον πατέρα.

Εν προκειμένω η ανάληψη της επιμέλειας των τριών παιδιών έγινε σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέβαλαν οι γονείς στην αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Στο ίδιο συμφωνητικό εμφαίνεται και η συμφωνία των γονέων για υπόσχεση συμμετοχής στο κόστος διαβίωσης με την καταβολή από την μητέρα,συγκεκριμένου ανά μήνα χρηματικού ποσού, στον πατέρα.