Στα «αζήτητα» έμειναν την τελευταία οκταετία τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο με αποτέλεσμα να υπετριπλασιαστούν και από 11,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2003 να φτάσουν αισίως το καλοκαίρι τα 41,5 δισ. ευρώ.

Η «καταμέτρηση» από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους, στην έκθεση η οποία συνοδεύει τον προϋπολογισμό σταματά στο τέλος του 2010, όταν τα ληξιπρόθεσμα ήταν 38,727 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 8 δισ. ευρώ άμεσων φόρων παρελθόντων ετών, 11,7 δισ. ευρώ έμμεσων φόρων παρελθόντων ετών, 13,5 δισ. ευρώ προσαυξήσεων, προστίμων και χρηματικών ποινών.

Επιπλέον, 2,21 δισ. ευρώ προέρχονται από μη φορολογικές οφειλές παρελθόντων ετών, τα 789,1 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος του 2010 και τα υπόλοιπα 2,4 δισ. ευρώ από άλλες κατηγορίες φορολογικών και μη φορολογικών εσόδων.

Από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι από το 2003 μέχρι και το 2010 έχουν διαγραφεί φόροι και τέλη ύψους 16,8 δισ. ευρώ. Οι διαγραφές αυτές έγιναν είτε διότι συμβιβάστηκε ο υπόχρεος, οπότε στο συμβιβασμό το ποσό μειώνεται στο ένα τρίτο και το υπόλοιπο διαγράφεται, είτε διότι μεσολάβησε σχετική απόφαση δικαστηρίου, είτε διότι κρίθηκαν ανεπίδεκτα είσπραξης, είτε διότι παρήλθε το δικαίωμα του δημοσίου για την είσπραξη των φόρων.

Στην ίδια έκθεση άλλωστε καταγράφεται και η επίδοση μίας προς μία όλων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών στη διάρκεια του 2010.

Η «χειρότερη» εφορία όσον αφορά τη σχέση βεβαιωθέντων εσόδων έναντι των τελικών εισπράξεων είναι η Δ.Ο.Υ Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Βεβαίωσε έσοδα 1,416 δισ. ευρώ και εισέπραξε μόλις 130 εκατομμύρια (ποσοστό 9,19%).

Η «καλύτερη» Εφορία είναι η Β΄ Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου. Βεβαίωσε έσοδα 4.652.108,18 ευρώ και εισέπραξε 4.652.108,18 ευρώ , ή ακριβώς το 100%.