Απάτη σε βάρος του ΙΚΑ από ασφαλισμένο στο Ρέθυμνο, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου και των διασταυρώσεων για όλες τις περιπτώσεις απόδοσης δαπανών παροχών ασθενείας που πραγματοποιούνται στα υποκαταστήματα όλης της χώρας, από τη διοίκηση του ασφαλιστικού φορέα.

Ασφαλισμένος παραποιώντας παραστατικά εισέπραξε για περίθαλψη μέλους της οικογένειάς του δαπάνες μεγαλύτερες από ότι είχε δικαίωμα επί τέσσερα χρόνια, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια εισέπραττε δαπάνες μετακίνησης χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί το διάστημα αυτό καμία θεραπεία.

Ο εν λόγω ασφαλισμένος δηλαδή συνέχιζε να λαμβάνει τα χρήματα αυτά τα δυο τελευταία χρόνια, δήθεν για να μεταφέρει το μέλος της οικογένειάς του στο Ηράκλειο για θεραπεία, ενώ όμως στο μεταξύ είχε αποθεραπευτεί. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τον ασφαλισμένο από το 2005 μέχρι το καλοκαίρι του 2011 με την απάτη αυτή, ανέρχεται σε 20.578,72 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΙΚΑ

"Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της πάγιας πλέον διαδικασίας ελέγχων και διασταυρώσεων για όλες τις περιπτώσεις απόδοσης δαπανών παροχών ασθενείας γνωστοποιεί ότι διαπιστώθηκαν δύο νέες παραβατικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, στο Υποκ/μα Ρεθύμνου διαπιστώθηκε ότι ασφαλισμένος παραποιώντας παραστατικά εισέπραξε για περίθαλψη έμμεσου μέλους οικογένειάς του δαπάνες μετακίνησης μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά εδικαιούτο από τον 9/2005 έως τον 08/2009, για δε το διάστημα 09/2009 έως 06/2011 εισέπραττε δαπάνες μετακίνησης χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα αυτό καμία θεραπεία ή παρακολούθηση του ασθενούς ασφαλισμένου, όπως προκύπτει από σχετική Ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε αχρεώστητα ανέρχεται σε 20.578,72 €.

Ομοίως, στο Υποκ/μα Αγρινίου νεφροπαθής ασφαλισμένος δήλωνε ψευδή διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και εισέπραττε παρανόμως δαπάνες μετακίνησης από 26/04/2007 έως 04/05/2011. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε 12.087,42 €.

Οι Υπηρεσίες μας και στις δύο περιπτώσεις προχώρησαν άμεσα σε καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και παρέπεμψαν τις υποθέσεις στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ότι οι προσπάθειές της είναι διαρκείς προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα του Ιδρύματος καθώς και για τη μείωση της σπατάλης και των διαρροών με στόχο να απολαμβάνουν τις αναγκαίες παροχές οι πραγματικά δικαιούχοι."