Με τροποποιήσεις στους όρους δόμησης και χρήσης γης, εγκρίθηκε από τον υπουργό Πολιτισμού, η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση του κ.Παύλου Γερουλάνου : « Εγκρίνουμε, από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη μελέτη του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και με τις ακόλουθες παρατηρήσεις (προσθήκες ή τροποποιήσεις) ανά ενότητα:

Ενότητα Θ.1. – Χρήσεις γης

1. Οι ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στα ανατολικά της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου και στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, να εντάσσονται στην περιοχή ΠΚ (Πολεοδομικό Κέντρο Πόλης) αντί της περιοχής ΓΚ (Γενική Κατοικία).
2. Στο Ο.Τ. 137Α, μόνο το κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου να έχει χρήση ΚΦ (Κοινωφελείς Λειτουργίες) , ενώ τα λοιπά κτήρια να έχουν χρήσεις αστικού πρασίνου,
3. Το Ο.Τ. 736 [η χρήση ΓΚ αφορά το κτήριο της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ.) -στο σχέδιο ΥΠ.Ε.Κ.Α. σημειώνονται τόσο το προς κήρυξη αρχικό κέλυφος όσο και νεωτερικές προσθήκες αυτού] να ανασχεδιασθεί έτσι ώστε το προς κήρυξη αρχικό κέλυφος του κτηρίου Κ.Σ.Ο.Σ. να έχει χρήση αστικού πρασίνου, ενώ ο χώρος των νεωτερικών προσθηκών αυτού -οι οποίες πρέπει να κατεδαφισθούν- να ενταχθεί στη χρήση ΚΧ (Κοινόχρηστοι Χώροι).
4. Θ.1.1. Χρήσεις γης στην περιοχή Πολεοδομικού Κέντρου Πόλης: Στις επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν οι ξενώνες, τα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια κατασκευής
ενδυμάτων. Στις μη επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν τα κέντρα διασκέδασης – αναψυχής.
5. Θ.1.2. Χρήσεις γης στην περιοχή Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς (Τσαρσάκι): Στις επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν τα επαγγελματικά εργαστήρια κατασκευής ενδυμάτων.
6. Θ.1.3. Χρήσεις γης στην περιοχή Ειδικού Πολεοδομικού Κέντρου: Στις επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν τα επαγγελματικά εργαστήρια κατασκευής ενδυμάτων.
7. Θ.1.4. Χρήσεις γης στην περιοχή Γενικής Κατοικίας: Στις επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν οι ξενώνες, τα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια κατασκευής ενδυμάτων.
Στις μη επιτρεπόμενες χρήσεις να προστεθούν τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και τα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
8. Θ. 1.6.: Υφιστάμενες χρήσεις: Η χρήση του κτηρίου του Παλαιού Καπνοκοπτηρίου (Ο.Τ. 102), το οποίο στεγάζει τα γραφεία της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, να διατηρηθεί ως έχει.

Ενότητα Θ3 - Όροι Δόμησης

Η παράγραφος Θ.3.1. – Όροι δόμησης να διαμορφωθεί ως εξής:
Α. Για τα οικόπεδα που έχουν μέτωπο στις Λεωφόρους Εθνάρχου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου και στις οδούς Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη, να ισχύουν τα
προτεινόμενα από το ΥΠ.Ε.Κ.Α., δηλαδή:
Αρτιότητα Οικοπέδου : Κατά κανόνα: πρόσωπο 10μ., εμβαδόν 180 τ.μ. Κατά παρέκκλιση: πρόσωπο Βάθος Εμβαδόν 7 10 100 (προ 9.6.73) 4 6 50 (προ 1936)
Συντελεστής Δόμησης: Για τα οικόπεδα μέχρι 180 τ.μ. Σ.Δ.: 1,8 Για τα οικόπεδα άνω των 180 τ.μ. Σ.Δ.: 1,4 (τα πρώτα 180 τ.μ. με Σ.Δ.=1,8)
Κάλυψη: 70%.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: τρεις (3)
Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος: 11,0 μ. [πρόσθετο ύψος 1,5μ. σε περίπτωση κατασκευής στέγης].
Β. Για υπόλοιπη συνοικία να ισχύουν τα ακόλουθα:
Αρτιότητα Οικοπέδου: (α) Να θεωρούνται όλα τα οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών ιδιοκτησιών, με στόχο να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας της συνοικίας.


Επίσης στην απόφαση περιλαμβάνονται και άλλοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης τους οποίους μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όπου υπάρχει ολόκληρη η απόφαση του υπ.Πολιτισμού.

Η συνοικία της Αγίας Τριάδας ΗρακλείουΗ περιοχή της Αγίας Τριάδας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της εντός των τειχών ιστορικής πόλης. Περιλαμβάνει και είναι σε επαφή με σημαντικά μνημεία της, ενώ ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορική της πορεία και εξέλιξη.

Περικλείεται από τις οδούς Καλοκαιρινού, Γιαμαλάκη, Παραλιακή Λεωφόρο (Βενιζέλου) και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Στο σύνολό της η περιοχή της Αγίας Τριάδας, αποτελεί μια από τις 25 συνοικίες του Δήμου Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα μια από τις 5 που βρίσκονται εντός των Ενετικών τειχών.

Η περιοχή της Αγίας Τριάδας υπήρξε κατά την Τουρκοκρατία αραιοδομημένη. Κατά το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, κατασκευάσθηκαν τα εργοστάσια και οι αποθήκες όπου γίνονταν η επεξεργασία και η αποθήκευση των κύριων αγροτικών προϊόντων του νομού (σταφίδα, κρασί, λάδι). Η περιοχή απέκτησε σαφή βιοτεχνικό - βιομηχανικό χαρακτήρα.

 Κοντά στα εργοστάσια δημιουργήθηκαν οι γειτονιές που εγκαταστάθηκαν οι άνθρωποι, πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους, που αποτελούσαν το εργατικό δυναμικό του πρώτου αυτού βιομηχανικού πυρήνα του Ηρακλείου.

Flashnews