Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου (για Μη Φυσικό Πρόσωπο)».

Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση και την καλύτερη ενημέρωση του πολίτη μέσω όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προσφέρει τη δυνατότητα για άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για τα βασικά στοιχεία ενός Μη Φυσικού Προσώπου.

Στη διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου (για Μη Φυσικό Πρόσωπο)» αρκεί η εισαγωγή του ΑΦΜ ενός μη φυσικού προσώπου για να εμφανισθεί η σχετική πληροφόρηση.

Οδηγίες για υλοποίηση εφαρμογής πελάτη (client) για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας, όπως και παραδείγματα καλής χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/wsnp/wsnp.html.