Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τον τίτλο «Business Friendly Greece» θα παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες η ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το σχέδιο, το οποίο αποτελεί απαίτηση της τρόικας, θα υιοθετεί πολλές από τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στη κυβέρνηση ήδη από τον Νοέμβριο του 2010 στο πλαίσιο της έκθεσης «Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια. Τριάντα πεδία δράσης για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Σημειώνεται πως οι ελεγκτές του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Κομισιόν έχουν ήδη ζητήσει τη τροποποίηση της νομοθεσίας με στόχο τον περιορισμό των φορολογικών εμποδίων σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η μη μεταφορά συσσωρευμένων ζημιών μαζί με την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισμός των υπερβολικών κερδών (Ν. 3522/2006 άρθρο 11) κατά τη μεταβίβαση εταιρειών.

Ακόμη, έχουν ζητήσει την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και δυνατότητα εκκαθάρισης φορτίων σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές αντί των τελωνείων και την κατάργηση της απαίτησης για εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.

Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ.Χρυσοχοϊδης αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των αναπτυξιακών μέτρων θα παρουσιάσει στις προσεχείς εβδομάδες παρεμβάσεις που θα αντιμετωπίζουν σε σύντομο διάστημα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την ίδρυσή τους μέχρι την εκκαθάρισή τους. Έτσι, θα αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων, την πολυνομία, αλλά και ζητήματα γραφειοκρατίας.

Εξάλλου, ο ΣΕΒ θα παρουσιάσει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 έρευνα που καταρτίζεται από τη «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» σε συνεργασία με τις εταιρείες – αναδόχους «Deloitte Business Solutions» και «TREK Consulting» με θέμα «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη». Στην συγκεκριμένοι εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα γενικά συμπεράσματα για περισσότερες από 300 διαδικασίες που αποτελούν σημείο επαφής των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση.