Μια σημαντική πρωτοβουλία, που σκοπό έχει να βοηθήσει την ομαλή ένταξη μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στο Ηράκλειο με τις οικογένειές του, ξεκινά από τις 10 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, από την ημέρα αυτή θα επαναλειτουργούν στο 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (Β. Ηπείρου 19, Δειλινά) τα τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για γονείς μεταναστών μαθητών της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, ΔΩΡΕΑΝ!

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα, πρέπει να έχουν βεβαίωση του Δ/ντη του σχολείου που φοιτά ο μαθητής.

Οι Δ/ντές των Σχολείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές που αφορά η ανακοίνωση και να εφοδιάσουν τους ενδιαφερόμενους με τη σχετική βεβαίωση.

Στα τμήματα θα διδάξει η φιλόλογος κ. Κοκολάκη-Ρουμπάκη Στέλλα, μέλος της Επιτροπής Παιδείας.