Απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας χαρακτηρίζουν οι Ρουμάνοι τη διαφθορά, τη φτώχεια και την οικονομική κρίση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έδειξαν ότι το 56% των Ρουμάνων θεωρεί τη διαφθορά ως τη βασική πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, το 55% τη φτώχεια, το 41% την οικονομική κρίση, το 19% τις φυσικές καταστροφές, το 14% τη διαφθορά και ανάλογο ποσοστό το οργανωμένο έγκλημα.

Οι Ρουμάνοι φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο για τον θρησκευτικό εξτρεμισμό (1%), την παράνομη μετανάστευση (2%) και την ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3%).

Συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε., οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 33%, θεωρούν την οικονομική κρίση ως την πλέον σημαντική πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια.

Ακολουθεί η τρομοκρατία με 25%, η φτώχεια με 24%, το οργανωμένο έγκλημα με 22% και η διαφθορά με 18%.