Να υπάρξει μια συνολική Ευρωπαϊκή λύση για την κρίση χρέους, που πλήττει όχι μόνο την περιφέρεια της ευρωζώνης, αλλά πλέον και το σκληρό πυρήνα της. Αυτό πρότεινε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης των μελών της Λέσχης των Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε., που έγινε στη Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Μίχαλος στην παρέμβασή του αναφέρθηκε και στην έκδοση ευρωομολόγου, που θα έβαζε φραγμό στις κερδοσκοπικές επιθέσεις, τις οποίες δέχεται το ευρώ από τις αγορές, καθώς και στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών από μέρους των ηγετών της Ε.Ε. με στόχο την περαιτέρω ενοποίηση των χωρών – μελών της Ευρωζώνης σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέλαβε πρωτοβουλία, σχετικά με την κατάρτιση μελέτης για τα προβλήματα των μητροπολιτικών περιοχών της Ευρώπης, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και ιδιαίτερα η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας από τη βαθιά οικονομική ύφεση.

Έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στον επιχειρηματικό κόσμο που πλήττεται, καθώς και στις αποκαρδιωτικές επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.