Με το Δήμαρχο Αρχανών - Αστερουσίων κ. Ρούσσο Κυπριωτάκη συναντήθηκε ο επικεφαλής του Συνδυασμού "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ" κ. ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ προκειμένου να τους ενημερώσει για το Πρόγραμμα και τις θέσεις του σχετικά με τις επικείμενες εκλογές του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στις 3,4 & 5 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε ανταλλάγησαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων και τις δυνατότητες αντιμετώπισης τους μέσα και από την συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Δήμο και τις από κοινού δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν προς στην κατεύθυνση αυτή.