Χρόνο με το χρόνο, οι επιδόσεις των εφοριακών στον τομέα της είσπραξης των προστίμων χειροτερεύουν και, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, χειρότερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας ήταν το 2010.

Ειδικότερα, για κάθε 100 ευρώ βεβαιωμένα πρόστιμα έμπαιναν στα ταμεία μόλις 2,3 ευρώ.

Σύμφωνα με τα Νέα, όσο πάμε προς τα πίσω τόσο υψηλότερο το ποσοστό των εισπράξεων αναλογικά με το ύψος των προστίμων: από 2,8% το 2009, στο 3% το 2008, στο 4,1% το 2007 και στο «ρεκόρ» του 5,2% το 2006.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο τρόπος με τον οποίον επιβάλλονται τα πρόστιμα, αφού «άρα πολλά από αυτά αφορούν ανύπαρκτα ή μη φερέγγυα πρόσωπα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν δοθεί πλαστά στοιχεία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και το δημοσίευμα στο in.gr, η εισπραξιμότητα εμφανίζει τα πιο χαμηλά ποσοστά στα πρόστιμα που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και φτάνει το 0,5% του συνολικού ποσού. Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται και στον τομέα εισοδήματος: το ποσοστό εισπράξεων επί του συνολικού ποσού των προστίμων φτάνει έως 7%.

Από την πλευρά τους, εφοριακοί υποστηρίζουν πως, ανάμεσα σε άλλα, υπαίτια για τη χαμηλή εισπραξιμότητα είναι η διαδικασία που ακολουθείται με την επιβολή του προστίμου, αλλά και οι ελλείψεις σε προσωπικό που να μπορεί να παρακολουθήσει τις υποθέσεις.

«Με τον όγκο εργασίας για την εξυπηρέτηση του κοινού με τα πολυεκκαθαριστικά και όλους τους άλλους φόρους, συν το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι αποδοχές τους στο μισό, οι εφοριακοί έχουν κυριολεκτικά λυγίσει» λένε μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών.