Σημαντική τάση αύξησης των αναγκών στον τομέα της υγείας καταγράφεται στα νοσοκομεία της χώρας ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής υγιεινής, κοινωνικής ιατρικής & πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Αλέξης Μπένος σε εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με θέμα τις επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία, «η κοινωνικοοικονομική ανισότητα προσδιορίζει τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα και ανισότητες στην υγεία.

«Χαμηλότερο εισόδημα, βαριά επαγγέλματα, επισφαλής εργασία και ανεργία αναγνωρίζονται σήμερα ως σημαντικοί αιτιολογικοί παράγοντες για την πρόκληση πολλών νοσημάτων» τόνισε ο καθηγητής.

Σημείωσε παράλληλα, ότι «η άμεση επίδραση της κρίσης στην υγεία με κύρια χαρακτηριστικά τη διαταραχή της ψυχοκοινωνικής ισορροπίας δημιουργεί ένταση, κατάθλιψη και οδηγεί ακόμη και σε απόπειρες αυτοκτονίας με αποτέλεσμα τα τελευταία δυο χρόνια να έχουμε σημαντική αύξηση των θανάτων από αυτοκτονίες».

Γενικότερα πάντως, αν και οι μακροχρόνιες συνέπειες δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, ωστόσο σε μελέτη της επιστημονικής ομάδας του κ.Μπένου προκύπτει αύξηση προσέλευσης στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2011 παρατηρήθηκε μείωση προσέλευσης (22,6%) στους εξετασθέντες στα απογευματινά ιατρεία ΕΣΥ (ιδιωτικά) όπου πληρώνουν ατομικά οι άρρωστοι και αύξηση προσέλευσης κατά 17,2% για τους εξετασθέντες στα Κέντρα Υγείας, κατά 8% για τους νοσηλευθέντες στα νοσοκομεία ΕΣΥ και κατά 6,6% για τους χειρουργηθέντες στα νοσοκομεία ΕΣΥ.