Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος και για την υπαγωγή στην περαίωση δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Η προθεσμία έληγε κανονικά αύριο 30 Νοεμβρίου.