Αίτηση χρεοκοπίας (υπαγωγή στη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα) κατέθεσε η American Airlines, τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ, και η μητρική της, AMR.

Η AMR διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 24,72 δισ. δολαρίων, ενώ οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 29,55 δισ. δολάρια.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονται σε 4,1 δισ. δολάρια.