Ώστε πρόταση μομφής, αγαπητέ κ. Σαμαρά;

Επειδή αντέχει η χώρα ή επειδή έτσι επιβάλλει η "παλαιοημερολογίτικη" άσκηση της αντιπολίτευσης; Επειδή θα ταξιδέψετε στη Μαδρίτη, ανακοινώστε την θεόπνευστη ιδέα και στους ομολόγους σας.

Ματαίως, εκείνοι ζητούν σταθερότητα στην Ελλάδα!

Ματαίως...

Γ. Ουν