Πτώση 4,1% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα το Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 5,2% το Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2010.

 Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο δείκτης κύκλου εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 4,1%, έναντι μείωσης 8,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 3,7%, έναντι μείωσης 4,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 5,2%, έναντι μείωσης 11,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, σημείωσε μείωση 6,5%, έναντι μείωσης 10,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.